SHEFFIELD ROMA NETWORK

Capacity building and instilling leadership for successful integration

AIMS & OBJECTIVES
  • To make heard ‘the voice’ of the Sheffield Roma Community by linking the Roma communities in their various places of residence across Sheffield and creating a conduit for the Roma community to engage in meaningful two way communication with the various city agencies and organisations.

  • To help equalise their life chances and opportunities and to support and assist the Roma community’s integration into the wider Sheffield community.

  • To help develop the knowledge and confidence of members of the Roma community to represent their community on relevant governing boards, consultative and representative groups.

  • To accelerate the process of bringing the Roma community to a level of maturity and engagement where they can stand equal with other communities in their participation, representation and responsibility in and to, the city of Sheffield.

THE ROMA VOICE

Engagement with NHS

 

Mental Health

 

International Roma Day

 

Partnership with local organisations 

 

Individual Advocacy and interpretation

 

Individual representation

 

Community meetings

Capacity building for leadership in Sheffield’s Roma community

Sheffield Roma Network was developed in 2014 and established in 2015 to provide
an effective voice for the Roma community throughout the city, led by the Roma
community and for the Roma community, to provide an effective steer for projects
seeking to deliver services for this community, with a network of interlinked services
and people.

CORONAVIRUS
COVID-19

ADVICE ABOUT STAYING AT HOME
Rada o tom, čo robiť doma​

Stay home and stay safe. Don’t leave your house (even to go on your street). You should
only leave your house to:
• shop for basic necessities (food and medicine) as infrequently as possible.
• one form of exercise a day, for example a run, walk, or cycle - alone or with
  members of your household.
• any medical need, or to provide care or to help a vulnerable person.
• travelling to and from work, but only where this absolutely cannot be done from home.


Zostaňte doma a zostaňte v bezpečí. Nenechávajte svoj dom (ani ísť na svoju ulicu). Mali by ste
opustiť svoj dom iba pre :
• Nakup základné potreby (jedlo a lieky) tak zriedka, ako je to možné.
• Jedna forma cvičenia denne, napríklad beh, chôdza alebo kolo - samostatne alebo s
  členmi vašej domácnosti.
• Akékoľvek lekárske potreby alebo poskytnutie starostlivosti alebo pomoci zraniteľnej osobe.
• Cestovanie do práce az práce, ale iba tam, kde to absolútne nie je možné) z domova.​

Hello! If you are self-isolating we can help.
Ahoj! Ak sa sami izolujete, môžeme vám pomôcť.
Local organisations are working together to provide support to people in Page Hall and Firvale.
Miestne organizácie spolupracujú pri poskytovaní podpory ľuďom v Page Hall a Fir Vale.

 

We are offering provide mutual aid and support to local residents.

Ponúkame poskytovanievzájomnej pomoci a podpory miestnym obyvateľom.
 

If you are self-isolating due to coronavirus we can help with:
Ak sa izolujete kvôli koronavírusu, môžeme vám pomôcť:
Picking up shopping - Vyzdvihnutie nakupovania
A friendly phone call - Priateľský telefónny hovor
Urgent supplies - Naliehavé zásoby

 

Just call or text us and we’ll do our best to help you (for free!)
Stačí nám zavolať alebo napísať text a my urobíme maximum, aby sme vám pomohli (zadarmo!)
0114 261 9130 (10:00am – 2:30pm)
Coronavirus is contagious. Please avoid going out unless you have to. Avoid physical
contact (2m distance). Wash your hands regularly.

Koronavírus je nákazlivý. Vyhnite sa tomu, ak nebudete musieť ísť von. Zabráňte fyzickému
kontaktu (vzdialenosť 2 m). Pravidelne si umyte ruky.